Istota działalności Klubu zawiera się w nazwie:

Jinkaku Kansei – doskonałość charakteru.

Jest to jedna z pięciu zasad karate ustanowionych przez mistrza Gichina Funakoshi. Brzmi ona:

Hitotsu! Jinkaku Kansei ni Tsutomoru Koto!
Po pierwsze! Dążyć do doskonałości charakteru!

Karate to sport wymagający dużej odporności fizycznej, dobrej kondycji, koordynacji.

Przypominamy jednak, że mistrz Gichin Funakoshi edukację moralną zawsze stawiał przed nauką technik karate.